STTHỌ TÊN GVNĂM SINHTRÌNH ĐỘ CMCHỨC VỤGHI CHÚ
1TÔ THỊ THẢO1971CĐSPTT 
2PHẠM THỊ TUYẾT LAN1966CĐSP  
3NGUYỄN THỊ HỒNG MINH1982ĐHSP  
4HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO1975ĐHSP  
5QUÁCH THỊ HUYỀN1966ĐHSP  
6KHỔNG MINH THẮNG1983ĐHSP  
7VŨ QUÝ DÂN1971CĐSP  
8PHẠM THỊ THANH TÂM1977ĐHSP  
9LẠI THỊ AN1979CĐSP