PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG HƯNG

TRƯỜNG TH &THCS ĐÔNG CÁC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC CÂU LẠC BỘ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ  ĐÔNG CÁC

NĂM HỌC 2019-2020

 

        Căn cứ Công văn 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020;

        Căn cứ Hướng dẫn số 736/SGDĐT ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình  về việc hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020;

        Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020;

        Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của nhà trường.

        Năm học 2019-2020, trường Tiểu học và THCS Đông Các  xây dựng kế hoạch mở các câu lạc bộ sau:

  1. Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ.                                      (dành cho HS lớp 3;4;5)
  2. Câu lạc bộ GD STEM                                             (dành cho hs từ lớp 2 đến lớp 9)
  3. Câu lạc bộ Chúng em yêu thích Tiếng Anh.       (dành cho HS lớp 4;5)
  4. Câu lạc bộ Khiêu vũ.                                               (dành cho HS lớp 3;4;5)
  5. Câu lạc bộ Luyện viết chữ đẹp.                            (dành cho HS lớp 3;4;5)

       I. Mục đích

        Mục đích của các câu lạc bộ:

        -  Trang bị cho HS kiến thức, kĩ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay.

        -  Giúp cho HS được trau dồi thêm vốn kiến thức về các môn học Toán, Tiếng Anh và rèn luyện chữ viết đẹp nét chữ - nết người.

        - HS có thể đăng ký tham gia vào các cuộc thi, các hội thi, giao lưu: Ngày hội tìm kiếm tài năng học sinh Tiểu học; Toán tuổi thơ, Tiếng Anh, Khiêu vũ ; Trạng nguyên nhỏ tuổi, nét chữ nết người.

        - HS được chọn tham gia giao lưu Câu lạc bộ Toán tuổi thơ từ cấp trường, cấp cụm, cấp huyện, cấp tỉnh.

II. Quy định chung

- Các câu lạc bộ bắt đầu được tổ chức từ đầu tháng 10. HS đăng kí, phân công giáo viên phụ trách, ra mắt các Câu lạc bộ, hoạt động từ tuần 2. Tuần 4 tổ chức giao lưu cấp trường; Tháng 11 giao lưu cấp cụm; Tháng 12 giao lưu cấp huyện.

          - Đối tượng tham gia: HS khối 3,4,5 của nhà trường.

          - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức các CLB; PHT phân công giáo viên hướng dẫn.

          - Khuyến khích hs mua tài liệu học: báo Nhi đồng, Văn tuổi thơ, Toán tuổi trẻ.

   III. Tổ chức thực hiện

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các CLB năm học 2019-2020; Họp BTC, Phân công gv phụ trách.

          - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới CBGV, các bậc phụ huynh về mục đích, quy định và kế hoạch tổ chức các CLB.

          - Gửi thông báo và khuyến khích phụ huynh tìm hiểu đăng kí cho con, em tham gia vào CLB phù hợp với khả năng.

          - Tổng hợp danh sách hs tham gia từng CLB.

          - Tổ chức ra mắt các CLB có sự tham gia, ủng hộ, góp sức của Lãnh đạo địa phương, Hội cha mẹ HS nhà trường, Ban đại diện cha mẹ hs các lớp, phụ huynh có con tham gia các CLB.

          - Thời gian hoạt động các CLB: sáng thứ bảy hàng tuần; từ 7h15- 10h15.

          - Chương trình tổ chức: Giáo viên tham gia hướng dẫn có Kế hoạch, giáo án, tài liệu dạy cho GV-HS. Sau buổi hướng dẫn có thảo luận, bàn chuyên môn thống nhất theo chương trình và khả năng của các đối tượng.

          - Tổ chức khảo sát, giao lưu cấp trường, chọn hs tham gia giao lưu các cấp.

*.Thµnh lËp ban tæ chøc:

Ban tæ chøc gåm:

1. Đ/c: Đỗ Việt Hoàn   -  P. Hiệu trưởng – Trưởng ban

2. Đ/c: Nguyễn Thị Hà  - Phó Hiệu trưởng – Phó ban

3. Đ/c: Nguyễn Ngọc Thủy – Tổ trưởng1,2,3 – Thành viên

4. Đ/c: Tô Thị Thảo – Tổ trưởng 4,5 – Thành viên

5. Đ/c: Bùi Thị Thúy Hằng – Tổ trưởng tổ Tự nhiên – Thành viên

6. Đ/c: Hoàng Thị Mến – Tổ trưởng tổ  Xã hội – Thành viên

7. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Hằng – CTCĐ – Thành viên

8. Đ/c: Vũ Quý Dân – TPT cấp TH - Thành viên

9. Đ/c: Vũ Thị Chi – TPT cấp THCS – Thành viên

       - BTC tiến hành họp, nghiên cứu, phổ biến, thực hiện đúng kế hoạch.

- Chuẩn bị tốt CSVC, tài liệu, thiết bị.

- Hướng dẫn hs đăng kí tham gia

 

* Phân công GV phụ trách hướng dẫn các CLB.

1. Đ/c: Nguyễn Ngọc Thủy – GV hướng dẫn môn Toán

          2. Đ/c: Tô Thị Thảo – GV hướng dẫn môn Toán

3. Đ/c: Đặng Thị Hải – GV hướng dẫn môn chữ viết

4. Đ/c: Phạm Thị Thanh Tâm – GV hướng dẫn môn Tiếng Anh

5. Đ/c: Vũ Thị Thu – GV hướng dẫn môn Toán.

6. Đ/c: Bùi Thị Thúy Hằng – GV hướng dẫn tổ chức hoạt động STEM

7. Đ/c: Vũ Mạnh Thắng – GV hướng dẫn hoạt động STEM

8. Đ/c: Khổng Minh Thắng – GV hướng dẫn hoạt động STEM

9. Đ/c: Vũ Thị Chi – TPT- GV hướng dẫn Khiêu vũ

      10. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy Hằng – GV hướng dẫn Khiêu vũ

* Phân công GV phụ trách CN các CLB.

1.   Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ -  Cô Tô Thị Thảo; Vũ Thị Thu, Nguyễn Ngọc Thủy

2.   Câu lạc bộ GD STEM -   Bùi Thị Thúy Hằng,  Khổng Minh Thắng,

                                              Vũ Mạnh Thắng                                     

  1. Câu lạc bộ Chúng em yêu thích Tiếng Anh – Cô Phạm Thị Thanh Tâm
  2. Câu lạc bộ Khiêu vũ –  Cô  Vũ Thị Chi, Thầy Vũ Quý Dân
  3. Câu lạc bộ Luyện viết chữ đẹp – Cô Đặng Thị Hải.                         

          Trên đây là kế hoạch tổ chức các CLB năm học 2019-2020. Trường TH & THCS Đông Các. Trong quá trình thực hiện BCĐ sẽ thực hiện sát với điều kiện thực tế để đạt được hiệu quả cao nhất.

                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT, UBND xã ( để b/c)
  • Lưu vp