LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo kế hoạch số 04  /KH- THCS ngày  20/9/2019 của Trường TH&THCS Đông Các)

THÁNG

TUẦN C.MÔN

NỘI  DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN T.HIỆN

8/2019 

Từ

03/8 – 18/8

- Họp BGH ( 07h30 ngày 03/8/2019  )

- Họp chi bộ ( 09h00 ngày 03/8/2019  )

- Tập trung  CBGV ( 07 h00 ngày 05/8/2019  )

- Họp toàn thể CBGVNV (06/8/2019)

- Chỉ đạo hai tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình :  từ 08/8 đến 10/8

- Họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh ( 07/08/2019)

- Duyệt kế hoạch thực hiện chương trình với hai tổ CM (10/8/2019  )

- Họp giáo viên chủ nhiệm ( 14/8).

- Duyệt kế hoạch dạy học nhà trường tại PGD(14/8)

- Chỉ đạo GVCN thực hiện sinh hoạt đầu năm ( 16/8 đến 17/8/2019  )

- Tổng vệ sinh toàn trường ( sáng17/8/2019)

- Họp hội cha mẹ HS toàn trường ( cấp TH:  chiều 17/8; Cấp THCS chiều 18/8)

 - BGH

- Đảng viên

CBGVTT

 

BGH + TTCM

 

BGH

 

Tuần 1

Từ 19– 25/8

- Cấp THCS Học chương trình Tuần 1 năm học 2019  – 2020  ( 19/8).

- Cấp TH thực hiện chương trình tuần 0 ( lớp 1)

- Phát động cuộc thi KHKT dành cho HS trung học năm học 2019   - 2020 (19/8).

- Dự hội nghị ANHĐ huyện Đông Hưng (23/8)

- Điều tra bổ sung số liệu, củng cố hồ sơ phổ cập.

BGH

 

CBGV TTrường

Đc Hà

Tuần 2

Từ 26/8 – 01/9

- Dự hội nghị tổng kết năm học, tuyên dương khen thưởng , triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019   - 2020 ngành GD&ĐT Đông Hưng (26/8)

- Chuẩn bị  khai giảng năm học mới.

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2019   - 2020  (05/9).

- Cập nhật dữ liệu trên hệ thống smas.edu.vn, hệ thống thông tin trên trường học kết nối, trên phầm mềm QLHS 4.8.

- Nộp hồ sơ dạy tin học cấp TH ( 27/8)

- Nộp hồ sơ dạy thêm học thêm năm học 2019   – 2020 cấp THCS ( 29/8)

- Tập huấn gia hạn sử dụng phần mềm QLTH ( 30/8)

Đ/c: Hoàn

 

Đ/c: Hoàn

 

 

CBGV TTrường

Đc Huệ

Đc Quân

CBGV TT

Thương – Huệio

9/2019 

Tuần 3

Từ 02/9 –08/9

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2019 – 2020, tổ chức khai giảng ( 05/9)

- Phối hợp với trường mầm non điều tra cập nhật dữ liệu PCGD.

- Ra quân hưởng ứng tháng ATGT; Tổng kết công tác ANHĐ năm học 2017 - 2019 , triển khai nhiệm vụ công tác ANHĐ năm học 2019   - 2020 ; Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các chỉ thị, nghị định về ATGT, ANTT và các quy đinh về dạy thêm học thêm (9/9).

- Duyệt các báo cáo, thống kê đầu năm với PGD&ĐT(10 /9).

 BGH

 

 

 

CBGV TT

 

 

 

BGH+GVCN

Tuần 4

Từ 09 – 15/9

-Dự HN tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 cấp THCS ( 11/9)

- Dự HN tổng kết năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 cấp TH ( 12/9)

- Tổ chức tết trung thu 2019   ( 12 và 13/9)

Hoàn- Quân

 

 

Hoàn- Hà

Tuần 5

Từ 16 – 22/9

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn đăng ký thi đua, thảo luận kế hoạch năm học 2019   – 2020 ; xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH và thực hiện chuyên đề trong năm học 2019   - 2020, Quy chế hoạt động, Quy tắc ứng xử văn hóa, Tiêu chí thi đua. ( 18/9)

- Lập danh sách GV lớp 1 thực hiện chương trình GD phổ thông mới.

- Tổ chức HN CBCCVC năm học 2019 – 2020 ( 20/9)

Các tổ CM

 

Toàn thể CBGVNV

 

Tuần 6

Từ 23/9– 29/9

- Duyệt với PGD&ĐT các nội dung sau: Kế hoạch năm học; kế hoạch GDHN dạy nghề PT, kế hoạch khảo thí và kiểm định chất lượng năm học 2019   - 2020 . ( 13/10)

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nề nếp dạy học.

- Duyệt hồ sơ, kết quả công tác điều tra, thống kê PCGD THCS 2019 

- Thành lập CLB Toán tuổi thơ cấp TH

đc Hoàn

BGH

 

 

 

10/2019 

Tuần 7

Từ 30/9 – 06/10

- Báo cáo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ chủ nghiệm, liên đội

( 05 và 07/10).

- Đón đoàn kiểm tra nề nếp đầu năm.

- Phát động và hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

- Tự kiểm tra công tác PCGD XMC, hoàn thiện số liệu hồ sơ phổ cập năm 2019.

BGH

 

 

Tuần 8

Từ 07 – 13/10

- Báo cáo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

- Tự kiểm tra công tác kiểm định chát lượng, hoàn thiện các tiêu chí, đăng ký đánh giá ngoài, đăng ký trường chuẩn quốc gia.

 

Tuần 9

Từ 14 – 20/10

- Báo cáo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tổ ...

- CĐề đổi mới sinh hoạt chuyên môn cấp TH

- Nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và trường chuẩn QG

BTC

 

 

Tổ KHXH

Tuần 10

Từ 21 – 27/10

- Báo cáo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học

- PGD&ĐT: Kiểm tra thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch GD, thực hiện chuyên đề, quản lý DTHT, quản lý sử dụng SGK, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học...

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi của GV tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

BGH+GV+HS

 

 

 

BGH

11/2019 

Tuần 11

Từ 28 – 03/11

- Nghiệm thu: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của GV tham dự hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

- Ra đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I, đề kiểm tra HSG vòng I.

BGH

 

GV được phân công

GV+HS

Tuần 12

Từ 04 –10/11

- PGD&ĐT: Kiểm tra thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch GD, thực hiện chuyên đề, quản lý DTHT, quản lý sử dụng SGK, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học...

- Kiểm tra chọn nguồn học sinh giỏi vòng I

PGD&ĐT

BGH và GV được phân công

Tổ CM

- Kiểm tra chất lượng giữa kỳ I (10/11)

- Tổ chức  hội thi GV dạy giỏi cấp trường (vòng 1) và tổ  chức hội giảng, giải thể thao cho CBGV, CNV, HS chào mừng ngày 20/11.

- Kiểm tra hồ sơ tháng 10

 

Tuần 13

Từ 11 – 17/11

- Tổ chức  hội thi GV dạy giỏi cấp trường (vòng 1) và tổ  chức hội giảng, giải thể thao cho CBGV, CNV, HS chào mừng ngày 20/11.

- Dự hội nghị thi đua hai tốt và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Huyện

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.

- Thi thiết kế bài giảng điệng tử E- learning cấp trường.

- Tổ chức hội diễn văn nghệ TDTT chào mừng 20/11

BTC

 

đc Hoàn

Tuần  14

Từ 18 – 24/11

- Phân công ra đề kiểm tra HSG vòng II

- Tổ chức kỷ niệm "Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11"

- Kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ Quốc tế 23/11.

-Tổ chức hội khỏe cấp trường năm học 2019 - 2020

CBGV TT

 

Tuần 15

Từ 25 -01/12

- Duyệt đề kiểm tra HSG vòng II

 

BGH

GV được phân công

12/2019 

Tuần 16

Từ

02/12 – 08/12

- Kiểm tra chọn nguồn HSG vòng II

- Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập học kỳ I; cá nhân làm đề cương ôn tập.

- Thẩm định đề kiểm tra kỳ I nộp PGD&ĐT

- Kiểm tra hồ sơ tháng 11

BGH +GV được phân công

 

2 tổ CM

BGH

Tuần 17

Từ 09 -15/12

- Kiểm tra xếp loại thể lực học sinh kỳ I;

- Nộp đề khảo sát chất lượng học kỳ I

- Hoàn thiện hồ sơ và nộp báo cáo công tác kiểm định chất lượng.

- Báo cáo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tổ ...

BGH + đc Thắng

 

 

 

Tổ KHTN

Tuần 18

Từ 16 -22/12

- Duyệt đề cương ôn tập học kỳ I

- Lập danh sách, Duyệt danh sách học sinh dự  kiểm tra Học kỳ  I.

- Ra đề, duyệt đề kiểm tra học kỳ I.

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên

- Kiểm tra chọn nguồn HSG vòng III

BGH

đc Quyên

GV được phân công

Tuần 19

Từ 23 -29/12

- Hoàn thành chương trình học kỳ I

- Kiểm tra học kỳ I.

 

01/2020

 

Tuần từ 30/12  - 05/01/2020

- Nộp BC sơ kết công tác kiểm tra nội bộ

-  Quyết toán tài chính và kiểm kê tài sản.

 

BGH+ Gv được phân công

HỌC KỲ II

01/2020

 

Tuần  20

06/01-12/01

- Sơ kết HK I.

- Thực hiện chương trình học kỳ II.

- Họp phụ huynh học sinh toàn trường ( 12/01/2020)

CBGV TT

 

Tuần 21

Từ 13 -19/01

- Nộp các loại hồ sơ báo cáo cuối học kỳ I, Phân công chuyên môn TKB học kỳ II về PGD&ĐT.

- Dự hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2019  - 2020  cấp THCS tại PGD&ĐT

đc Hoàn

 

BGH

GVCN

Tuần 22

Từ 20/01-02/02

- Chỉ đạo ra đề kiểm tra chọn nguồn HSG cấp huyện, đề kiểm tra chất lượng cuối năm nộp PGD&ĐT

 - Báo cáo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tổ ...

- Tổ chức cho CBGV, HS học tập, cam kết thực hiện NĐ 36; QĐ 95 ..

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên

- Chỉ đạo nghỉ Tết Nguyên đán đảm bảo tuyệt đối an toàn. (từ 23/01/2020 đến 29/01/2020)

BGH

 

Tổ CM

 

CBGV TT

 

Ban KT

 

 

 

 

02/2020

 

 

Tuần 23

Từ 03/02 -09/02

- Tổ chức tết trồng cây mùa xuân Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ( 09/02/2020).

 

BGH

Tuần 24

Từ 10 -16/02

- Sơ kết công tác bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu.

- Nộp đề kiểm tra chọn nguồn HSG và đề khảo sát chất lượng kỳ II.

- Báo cáo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tổ ...

- Thi GVDG cấp trường vòng II

CBGV TT

 

CBGV tổ KHTN

Tuần 25

Từ 17 -23/02

 

 

 

 

 

Tuần 26

Từ 24 -01/03

- Báo cáo chuyên đề đổi mới PPDH ...

 

Tổ KHXH

3/2020

 

 

 

Tuần 27

Từ 02 --08/03

 - GV dự thi GVDG cấp huyện ôn tập chuẩn bị thi bài thi năng lực và nộp SKKN

- Kiểm tra chọn nguồn HSG vòng IV

- Kiểm tra hồ sơ tháng 02

- Gặp mặt học sinh dự thi chọn nguồn học sinh giỏi cấp huyện.

- Học sinh tham dự kỳ kiểm tra chọn nguồn HSG cấp huyện.

- Báo cáo chuyên đề đổi mới PPDH tổ Tổ ...

- Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

 

Tuần 28

Từ 09-15/03

- Kiểm tra toàn diện GV

- Phân công ra đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ II

- Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên

BGH+TTND

Tuần 29

Từ 16/3-22/3

- Duyệt đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ II

 

- Kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II ( 22/3/2019  )

BGH + GV được phân công

GV

Tuần 30

Từ  23/3-29/3

- Phố hợp với Đoàn TN kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

BGH + GV BGH

ĐTN

4/2020

 

 

 

Tuần 31

Từ  30/3-05/4

- Chuẩn bị hồ sơ công tác kiểm tra nội bộ.

BGH + GV

tổ CM

 

Tuần 32

Từ 06/4-12/4

- Phòng GD&ĐT kiểm tra công các kiểm tra nội bộ.

 

BGH + GV được phân công

Tuần 33

Từ 13/4-19/4

- Triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II.

 

BGH

Tuần 34

Từ 20/4-26/4

- Các tổ CM thảo luận và thống nhất nội dung và làm đề cương ôn tập học kỳ II;

CBGV hai tổ CM

5/2020

 

Tuần 35

Từ 27/4-03/5

- Duyệt đề cương ôn tập học kỳ II;

- Phân công ra đề kiểm tra học kỳ II;

BGH

Tuần 36

Từ 04/5-10/5

- Duyệt đề kiểm tra học kỳ II;

- Hoàn thiên việc ghi điểm thường xuyên và định kỳ trong sổ gọi tên và ghi điểm.

- Chuẩn bị các điều kiện K.Tra học kỳ II các môn Sở ra đề.

BGH

CBGV

Tuần 37

Từ 11/5-17/5

- Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp THCS tại trường

- Hoàn thành hồ sơ rèn luyện thân thể nộp Phòng GD-ĐT

- Kiểm tra học kỳ II học các môn Sở ra đề .

- Hoàn thiện hồ sơ học kỳ II; Hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 9; Chuẩn bị tổng kết năm hoc;

- Nộp BC tổng kết công tác kiểm tra nội bộ

GV được phân công

CBGV toàn trường

Từ 18/5- 31/5

- Xét tốt nghiệp và tổng kết năm học.

- Hoàn thiện hồ sơ năm học

- Duyệt kết quả thi đua năm học.

- Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 - 2021.

CBGV toàn trường

Ghi chú: Vì lý do khách quan, lịch công tác có thể thay đổi ở một số thời điểm.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đỗ Viết Hoàn